Brugte ambulancer blev til ny handicap-lovgivning

Det begyndte med hospitalsudstyr og fødevarer til det fattige og konflikthærgede Armenien. 20 år senere har mennesker med handicap fået flere rettigheder, og armenske organisationer arbejder selv for at sikre, at de bliver overholdt.

To årtiers dansk bistand til Armenien har givet store resultater. Da Mission Øst i 1992 begyndte at uddele nødhjælp var det i et land ramt af jordskælv og præget af økonomisk kollaps efter Sovjetunionens sammenbrud. Dertil kom en væbnet konflikt med nabolandet Aserbajdsjan og flere års mangel på olie.
 
Generalsekretær Kim Hartzner var selv med under uddelingerne af nødhjælp dengang.
 
”Der var et stort behov for mad, medicin og hospitalsudstyr i den desperate befolkning,” erindrer han.
 
Efterhånden stod det klart, at særligt mennesker med handicap levede under forfærdelige forhold i den tidligere sovjetrepublik. Børnene blev skamfuldt gemt af vejen derhjemme og blev hverken diagnosticerede eller fik hjælp. Efterhånden som situationen i Armenien blev stabiliseret, sammenkædede Mission Øst nødhjælpen med den langsigtede udviklingshjælp for at forbedre de allersvagestes vilkår, herunder særligt børnene med handicap.
 
”Det er helt afgørende at have øje for den langvarige indsats, fordi man som folkelig organisation skal gøre sig selv undværlig. Befolkningens muligheder for at hjæpe sig selv skal styrkes, og man skal aktivere lokale organisationer, som så selv kan arbejde for at forbedre rettighederne og de økonomiske og sociale vilkår, siger Kim Hartzner.
 
I Armenien har Mission Øst indgået samarbejde med flere lokale organisationer, som arbejder for flere rettigheder for mennesker med handicap. Og den helhedsorienterede indsats på handicap-området har gjort en stor forskel.
 
”Vi ser, at et helt lands holdning til handicap er ved at blive ændret. Det er det lange seje træk, som nu giver varige forbedringer for tusindvis af mennesker. I stedet for at være en byrde, bliver de nu en ressource i samfundet”, siger Kim Hartzner.
 
I dag er handicap-tabuet i Armenien ved at blive nedbrudt. Utallige børn bliver diagnosticerede på Mission Øst-støttede lægeklinikker, forældrene bliver inviterede med i støttegrupper, og de lokale organisationer udfører opsøgende arbejde i landområderne.
 
Desuden er den nationale lovgivning blevet ændret, så børn med handicap nu har ret til en uddannelse. Undervisningsplanerne i landets skoler og på lærerseminarerne er ligeledes blevet ændrede, så børn med handicap nu bliver inkluderede på lige fod med alle andre.
 

Donér