Armeniere kæmper for armeniere

Interesseorganisationer er et forholdsvist nyt fænomen i Armenien. Alligevel kæmper flere af dem allerede intenst for mennesker med handicap, og det har gjort en stor forskel i hovedstaden Jerevan.

Interesseorganisationer fandtes næsten ikke i Sovjettiden og begyndte først at blive etableret fra 1990. Disse organisationer varetager forskellige gruppers interesser. Det kan eksempelvis være mennesker med handicap, kvinder, erhvervslivet eller religiøse grupper. En af dem er organisationen Disability Advocacy Coaltion (DAC).

”For nylig skulle et nyt stort stadion bygges i Jerevan, og DAC kontaktede sportsforbundet for at få dem til at gøre det handicapvenligt. Det er endt med, at de ikke kun har gjort indgangen tilgængelig for mennesker med handicap, men bygget en hel tilskuersektion handicapvenlig,” fortæller DACs fungerende administrerende direktør, Marianna Karapetyan, som begrunder resultaterne med synlighed og medlemmernes netværk.

”Selvom vi er politisk neutrale, ringer politikere os op, fordi de gerne vil vide, hvad vi ønsker i fremtiden. På den måde bliver DAC anset for at være en magtinstans i sig selv,” forklarer Marianna Karapetyan.

10 års kamp

I samarbejde med Mission Øst hjælper projektkoordinator Hripsime Nazaretyan organisationer som DAC. Hun har arbejdet med interesseorganisationer i Armenien siden Sovjetunionens fald.

”I starten af halvfemserne blev det tydeligt, at det ikke var nok at sende nødhjælp til Armenien. Der var brug for interesseorganisationer, og de begyndte at tage form. I begyndelsen arbejdede de meget behovsorienteret, men efterhånden kom der mere strategisk tænkning ind. Der kom fokus på uddannelse, inklusiv undervisning og på at få mennesker med handicap ind på almindelige skoler,” erindrer Hripsime Nazaretyan, som anslår, at det har taget op mod 10 års kamp at få opbakning til tanken om at få inklusiv undervisning ind i skolerne.

Selvom der går fremad i Jerevan, er der stor forskel på by og land i Armenien. Kun ganske få interesseorganisationer er baseret i provinserne, og det betyder, at der er mange mennesker med handicap i landområderne, som ikke har lokale folk til at tale deres sag.

Undervisning af ildsjæle

Mission Øst arbejder med sine partnere målrettet på at få etableret flere organisationer i landområderne, som særligt kan tage sig af de store behov, der er her. Det handler om at give mennesker med handicap mere indflydelse, at skabe bedre adgangsforhold til offentlige bygninger og meget andet. Det sker blandt andet ved at undervise og hjælpe unge ildsjæle. En af dem er 23-årige Arsen Papikyan.

”Efter to dages undervisning har jeg fået en mere klar vision om, hvad der skal gøres. Vi har lært om, hvad en organisation er, om strategisk planlægning og fået en masse juridisk information,” fortæller han.

Arsen Papikyan har selv et handicap, fordi en nerve i hans ene ben blev beskadiget på grund af forkert lægebehandling. Han er uddannet speciallærer fra Jerevans pædagogigske universitet og læser nu en master i psykologi.

”Personligt brænder jeg for blinde børn. Jeg vil gerne identificere dem, finde dem i de hjem, hvor de ofte er gemt af vejen og bringe dem ind i det sociale liv, så de bliver integreret og modtager sociale ydelser, fortæller han.

 

Flere og stærkere interesseorganisationer

Mission Øst arbejder for at gøre udviklingen i Armenien bæredygtig og er derfor med til at styrke lokale interesseorganisationer, så de selv kan arbejde for bedre vilkår for mennesker med handicap. Civilsamfund i Udvikling (CISU) i Danmark støtter gennem Mission Øst opbygningen af syv nye interesseorganisationer.

DAC: Disability Advocacy Coalition er en sammenslutning af 17 interesseorganisationer, der arbejder for bedre vilkår for mennesker med handicap. De fleste er ledt af mennesker, som selv har handicap. Kun 3 er indtil videre baseret i landområderne.

BoH: Bridge of Hope har været Mission Østs partner gennem en årrække og er en stærk ngo, som arbejder for mennesker med handicap og er medlem af DAC.

SCARP: SCARP er også en af Mission Østs partnere, medlem af DAC, og både SCARP og BoH arbejder sammen med Mission Øst på at hjælpe de nye interesseorganisationer i gang. 

Donér