Af Karen Sophie Krag 4. jan 2023 |

Anoush ønsker en fair chance i livet for sine børnebørn

80-årige Anoush er alene om at forsørge sine tre børnebørn, hvoraf to har særlige behov. Familien lever i en afsides landsby i Tavush Marz provinsen i Armenien, hvor 37,5 pct. af befolkningen lever i fattigdom.

Alle børn skal have muligheden for at nå deres fulde potentiale. Men det er mange børn og unge med handicap afskåret fra i Armenien. På grund af diskrimination og fattigdom, men også andre barrierer som at bo isoleret.

Sådan var situationen for den lille familie i Tavush Marz provinsen indtil Mission Øst fandt dem.

Vejen ud af fattigdom

80-årige Anoush inviterer os ind i sit hjem med åbne arme. Hun er en hårdtarbejdende kvinde med et lille landbrug og deltidsarbejde som rengøringsdame. Og så er hun alene om at forsørge sine børnebørn. Anoush trådte til, da børnenes forældre ikke havde overskud til at tage sig af dem. Hun gør, hvad hun kan for at brødføde og beskytte børnene - men det er svært.

- Mit største ønske er, at børnene får en uddannelse og finder vejen ud af fattigdom. Jeg håber, de kommer til at føle, at de ’hører til’ og at de får chancen for at bruge de evner, de er født med, siger Anoush.

Armenien Mission Øst

Her ser du de tre børn i hjemmets baggård: Til venstre i billedet sidder Sona på 10 år. Hun er velfungerende og utrolig medfølende overfor sine søskende, der har særlige behov. Hun tager meget ansvar for at familien kan klare sig og hjælper bedstemoren, hvor hun kan. I midten sidder 11-årige Davit, som har autisme og ADHD. Han er en glad og livlig dreng men oplever store udfordringer i dagligdagen. Han har koncentrationsproblemer, uro i kroppen og svært ved at indgå i sociale samspil med andre børn i skolen. Til sidst er der kærlige Ani på 4 år. Hun har tale- og sprogforstyrrelser og har ikke nået sine sproglige milepæle. Hun behersker kun få ord og har store vanskeligheder ved at udtale dem.

Særligt rehabiliteringsforløb

I samarbejde med vores armenske partner Bridge of Hope arbejder vi for at inkludere armenske børn og unge med handicap og styrke deres udvikling. Det gør vi blandt andet gennem fire rehabiliteringscentre i Tavush Marz provinsen.

- Det kan få livslange konsekvenser, når børn og unge ikke får en fair chance. Ikke bare for børnene men for hele samfundet. Fordi ulighed skaber forhindringer for social og økonomisk vækst, siger Susanna Tadevosyan, der leder Bridge of Hope.

Alle børn, inklusiv børn med handicap, har ret til at lære og være en aktiv del af det samfund de vokser op i. Susanna Tadevosyan, Bridge of Hope.

- Vi opsøger og identificerer særligt sårbare børn og unge med handicap og arbejder for at styrke dem i samarbejdet med deres familier og lokalsamfundet. Vi går i dialog med beslutningstagere og skolelærere, hvor vi deler viden og nedbryder fordomme omkring handicap for at sikre barnets rettigheder. Da vi opsøgte Anoush og børnene var vi slet ikke tvivl – de skulle have hjælp med det samme.

Livet er lettere

I dag er Davit og Ani tilknyttet et rehabiliteringscenter i Tavush Marz, hvor de modtager individuel støtte to gange om ugen. Vi fokuserer særligt på at forbedre deres talefunktion og mentale kapacitet gennem ergo-, tale- og kunstterapi. Da centret ligger langt fra familiens bopæl og Anoush ikke har bil, kører Bridge of Hope ud til den lille landsby for at hente Davit og Ani. Børnene elsker køreturen og er glade for deres center.

Anoush har også draget fordel af støtten. Hun har modtaget rådgivning og teknisk støtte til at overvinde bureaukratiske og diskriminerende hindringer i forbindelse med uddannelse og sundhedsydelser.

Om støtten til Anoush fortæller Susanna Tadevosyan, Bridge of Hope:

- Diagnoser kan være svære at forstå og det bliver ikke gjort lettere af, at der er flere diagnoser i spil som med Davit. Bridge of Hope kan støtte og forstå Davit. Professionelle kan klæde værgen bedre på til at forstå barnets vanskeligheder og på den måde give konkret støtte til barnet i hverdagen.

Anoush er taknemlig for at modtage hjælp. Dels glæder hun sig på børnenes vegne, da de kan få noget professionel støtte og udvikle sig. Men hun mærker også, at det hjælper familien som helhed og skaber bedre rammer for samværet på skolen. Det giver hende håb for, at børnene kan indgå i samfundet på en meningsfuld måde og måske endda finde vejen ud af fattigdom.

355
dkk

Donér