At arbejde i Mission Øst

Når man arbejder hos Mission Øst, har man chancen for at ændre menneskers liv til det bedre. Bliv en del af en multikulturel organisation med meget engagerede medarbejdere, der er villige til at tage en ekstra tørn for at hjælpe de mest sårbare.

Ledige stillinger

Du kan søge job hos os online. Vi har mange ansøgere til hver stilling, så udfyld venligst vores online-skema og vedhæft et kort følgebrev, hvor du beskriver, hvordan du passer til jobbet. Hvis du har problemer med online-systemet, så kontakt personnel@miseast.org. Skriv venligst på engelsk.

Hvad står vi for?

Vores vision er at give mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande styrke til at løfte sig selv ud af fattigdom og marginalisering.

Vores mission er at hjælpe sårbare befolkningsgrupper og støtte lokalsamfunds muligheder for at organisere og hjælpe sig selv – gennem aktiviteter, der spænder fra katastrofehjælp til udviklingsbistand.

Vores ‘værdier i handling’ er ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og værdsættelse af individet.

Vil du være med?

Mission Østs medarbejdere er som en stor familie. Vi er ildsjæle, vi er engagerede, vi står sammen om vores kerneværdier, vi arbejder i teams og støtter hinanden, vi er åbne over for input og forbedringer, og vi ønsker, at alle skal bidrage til at nå vores mål. 

Ligestilling

Som arbejdsgiver fremmer Mission Øst ligestilling og har en mangfoldig arbejdsstyrke, der er ansat på grundlag af deres evner. Mission Øst diskriminerer ikke på basis af køn, ægteskabelig status, race, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, alder, handicap, religion eller overbevisning.

Mission Øst opfordrer stærkt ansøgere fra sårbare eller underrepræsenterede grupper til at søge stillinger, som de føler sig kvalificerede til.

Beskyttelse af børn

Mission Øst har som sit mål at hjælpe de mest sårbare. Det tager vi meget alvorligt, og vi forpligter os til at følge princippet om ikke at volde skade i alle aspekter af vores arbejde. Det indbefatter også tiltag, der skal sikre beskyttelse af børn i forbindelse med vores aktiviteter. Mission Øst har en politik til beskyttelse af børn, som alle medarbejdere har forpligtet sig til at følge.

Mød nogle nuværende og tidligere medarbejdere

Mission Øst anerkender, at organisationens resultater skabes af gode medarbejdere. Her fortæller nogle af dem om deres erfaringer med at arbejde for os.

Vi tror på personlig udvikling

Mission Øst lægger vægt på at give alle medarbejdere mulighed for at udvikle sig personligt og professionelt. Individuelle planer for udvikling af medarbejderes kompetencer vil også omfatte samtaler om personlige udviklingsmål.

Mission Øst anerkender sine medarbejderes færdigheder og mangfoldighed. Vi ser gerne, at de får mulighed for at udvikle sig personligt og professionelt. Det kan foregå internt gennem coaching, mentorordninger eller oplæring eller eksternt gennem relevante kurser.

Karriereudvikling hos Mission Øst

Karriereudvikling kan antage mange forskellige former, og Mission Øst lægger vægt på at give sine medarbejdere mulighed for karriereudvikling, når det kan lade sig gøre. Disse muligheder kan bl.a. indebære, at medarbejdere påtager sig større ansvar eller mere vanskelige roller, lærer nye færdigheder og udvikler en eksisterende rolle, eller flytter til et andet af Mission Østs kontorer. Når det er muligt inden for rammerne af et program, kan der også blive tale om en forfremmelse til en mere overordnet stilling.

Kvalitet i Mission Østs personalehåndtering

Mission Øst anerkender sine medarbejdere som sit primære aktiv og lægger vægt på en omfattende og professionel tilgang til personalehåndtering.

Mission Øst bruger relevante standarder inden for branchen til at understøtte forbedringer i personalepolitik og -håndtering.

I 2005 blev Mission Øst certificeret i forhold til People In Aid-kodekset for god praksis i ledelse af og støtte til hjælpearbejdere i felten. Mission Øst var en af de første organisationer i nødhjælps- og udviklingsbranchen, der opnåede certificeringen i forhold til kodekset.

Principperne i People in Aid-kodekset har været en vigtig drivkraft i udviklingen af Mission Østs HR-strategi, politikker og arbejdsgange. Mission Øst har flere gange fået fornyet sin People in Aid-certificering.

Mission Øst har været medlem af CHS-alliancen siden 2014 og arbejdede i de følgende år på at leve op til de krav, der er indeholdt i den eftertragtede CHS-certificering. Denne anerkendelse opnåede Mission Øst i 2017. Certificeringen sikrer, at nødhjælp bliver uddelt rettidigt og effektivt af kompetente medarbejdere – og med respekt for modtagerne.