Et år i pandemiens tegn

For præcis et år siden i dag blev det første bekræftede tilfælde af coronavirus registreret udenfor Kina. Det blev startskuddet til den verdensomspændende pandemi og krise, ikke mindst for i forvejen udsatte mennesker. Læs hvad Mission Øst har gjort for at hjælpe dem det første år af pandemien.

På WHOs tidslinje over coronapandemien er der flere interessante datoer at slå ned på. Men netop i dag for et år siden er et af de helt store nedslagspunkter. Den 13. januar 2020 rapporterede det Thailandske sundhedsministerium det første bekræftede tilfælde af coronavirus udenfor Kina.

Her et år senere kan WHO rapportere om 1.945.610 døde med COVID-19 globalt, og Verdensbanken anslår, at coronavirus har skubbet yderligere 88 til 115 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom alene i 2020.

Når levebrødet smuldrer

I de lande hvor Mission Øst arbejder, ernærer mennesker sig ofte som daglejere. Den indkomstmulighed har coronapandemien sat en stopper for, og derfor står mange helt uden indtægtsgrundlag. For eksempel har 3 ud af 5 mistet deres levebrød i Nepal. 

I lande som Afghanistan, Irak, Syrien og Libanon er der endvidere ingen statslige hjælpepakker at forlade sig på, når indtægten og måltiderne falder bort. Derudover er priserne flere steder eksploderet, købekraften er svækket, og udgangs- og forsamlingsforbud har lammet al handel. Det var derfor vigtigt for Mission Øst hurtigt at sætte massivt ind.

“Det får helt uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke sætter alle sejl til for at bekæmpe coronavirusset. Flygtninge og fordrevne har ikke samme adgang til oplysning, hygiejneartikler og sundhedsfaciliteter, som vi har herhjemme,” udtalte Mission Østs grundlægger Kim Hartzner i marts.

En bred indsats 

Mission Øst tog opgaven på sig, og alle sejl blev sat. Vi omfordelte midlerne fra andre projekter, og sikrede hurtig handling. Allerede i april var Mission Øst klar med uddeling af den første hjælp til udsatte i Irak, Syrien, Libanon og Nepal. Herefter er fulgt en lang række indsatser på tværs af de lande, Mission Øst har aktiviteter i. 

Mission Øst har fx uddelt uddannelses- og informationsmateriale omkring forebyggelse af COVID-19 i Myanmar, uddelt fødevarepakker i Syrien, hygiejneartikler i Libanon, beskyttelsesudstyr og desinfektionsmidler i Tadsjikistan, og i Afghanistan har over 400.000 mennesker kunne lytte til Mission Østs daglige radioprogrammer om coronabeskyttelse – blot for at nævne nogle af Mission Østs projekter. 

Vi yder også direkte økonomisk support til nogle af de mange, som har mistet deres levebrød og dermed evnen til at brødføde deres familie.

Her på årsdagen har Mission Øst hjulpet mere end 280.000 mennesker med nødhjælp og langt flere med værdifuld information. Og indsatsen fortsætter i 2021. 
 

Mission Øst uddelte hygiejneartikler og information på medborgercentret i Sinjar, Irak, i september 2020.

Mission Øst uddelte hygiejneartikler og information på medborgercentret i Sinjar, Irak, i september 2020. 

Hygiejne- og beskyttelsesudstyr, samt fødevarepakker blev distribueret på æselryg i Humla-regionen i Nepal i maj – det er den eneste transport, der er mulig i det område. ​​​​​​​

Hygiejne- og beskyttelsesudstyr, samt fødevarepakker blev distribueret på æselryg i Humla-regionen i Nepal i maj – det er den eneste transport, der er mulig i det område.

Uddeling af kontanter til sårbare internt fordrevne familier i Takhar-provinsen i Afghanistan.

Uddeling af kontanter til sårbare internt fordrevne familier i Takhar-provinsen i Afghanistan. Alene i oktober 2020 uddelte Mission Øst kontant nødhjælp til flere end 10.000 personer i Afghanistan.

I december 2020 uddelte Mission Øst hygiejneprodukter og andre basale fornødenheder til familier i Armenien, som har måtte flygte fra Nagorno Karabakh

I december 2020 uddelte Mission Øst hygiejneprodukter og andre basale fornødenheder til familier i Armenien, som har måtte flygte fra Nagorno Karabakh. Faren for COVID-19 er ekstra stor, når mange er stuvet sammen på lidt plads.

I april uddelte Mission Øst 1.999 kasser med hygieneprodukter og 912 fødevarepakker til internt fordrevne i Aleppo og Homs i Syrien. ​​​​​​​

I april uddelte Mission Øst 1.999 kasser med hygieneprodukter og 912 fødevarepakker til internt fordrevne i Aleppo og Homs i Syrien.

I Myanmar har Mission Øst uddelt informationsmateriale om COVID19-forebyggelse og undervist lokale i god hygiejne.

I Myanmar har Mission Øst uddelt informationsmateriale om COVID19-forebyggelse og undervist lokale i god hygiejne.