Afskaf fattigdom

Afskaf fattigdom

Hvad handler dette mål om?

Udryddelse af ekstrem fattigdom; reduktion af antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom; sikre, at alle har samme rettigheder til økonomiske muligheder og adgang til velfærd; styrke modstandsdygtigheden blandt mennesker, der lever i fattigdom og sårbarheden over for katastrofer; fremme af fattigdomsbekæmpende socialpolitik. 

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Hjælp til mennesker i fattigdom står i centrum for Mission Østs programmer. Mission Øst hjælper dem, der har svært ved at klare sig, med at klare sig selv. Det er uanset om det er mennesker, der sidder fast i kronisk fattigdom i Nepals afsidesliggende bjerge eller det er mennesker, der har mistet deres indtægtsgrundlag som følge af en konflikt, som f.eks. i Irak.

De af vores projekter, der har fokus på levebrød, er konkrete eksempler på hjælp, der understøtter indfrielsen af verdensmål 1 (udrydelse af ekstrem fattigdom), vores inklusions-tilgang hjælper marginaliserede og sårbare grupper med at få adgang til økonomiske muligheder og basal velfærd (mål 1.4). Mission Østs arbejde for at forbedre katastrofeberedskab bidrager til mål 1.5 (mindske sårbarhed over for naturkatastrofer forårsaget af klimaforandringerne).

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal, Tasdjikistan, Syrien, Libanon, Nordkorea