Mission Øst_Børn ved vandpost i Afghanistan

Mission Øst hjælper tusindvis af nødlidende afghanere

Efter Talebans magtovertagelse lykkes det trods alle vanskeligheder at sikre mad, tæpper og hygiejneudstyr til over 20.000 sårbare mennesker i det nordøstlige Afghanistan.

I august 2021 indtog Taleban Kabul og overtog magten i Afghanistan. Mission Østs 100 lokale medarbejdere valgte med livet som indsats at blive i landet og fortsætte den udviklingshjælp, som den danske organisation har ydet i over 20 år.

Nu over 7 måneder efter, når vi gør status, må vi konstatere, at trods politisk ustabilitet, strenge restriktioner for især kvinder og et stop for udenlandsk pengetilførsel er det lykkedes Mission Øst at yde hjælp til tusindvis af familier i det nordøstlige Afghanistan siden magtovertagelsen. 2.175 familier har modtaget kontanter til køb af mad. 1.300 familier har modtaget vinterhjælp i form af tæpper, hygiejneartikler og køkkenudstyr. Og i februar 2022 modtog 1.750 familier fødevarehjælp.

Mission Øst har sikret, at organisationens lokale medarbejdere har fuld og fri adgang med hjælp til de familier i fjerntliggende landsbyer, der har allermest behov. Kvindelige medarbejdere kan nu arbejde på kontoret og tilse, at hjælpen kommer frem ude i landsbyerne.

Efter en grundig forundersøgelse er hjælpen uddelt til husstande med familiemedlemmer som enten er syge, ældre, eneforsørgere eller udfordret af handicap. Den er uddelt i takt med, at bankerne har tilladt at hæve mindre beløb, og at det igen blev muligt at benytte private pengeoverføringstjenester.

Nødhjælp er førsteprioritet for Mission Øst

Lige nu igangsættes forundersøgelser i de nordøstlige provinser Takhar og Badakhshan, for at yderligere 4.500 nødstedte familier kan få penge til mad. Samtidig genoptages projekter for mere langsigtet fødevaresikkerhed, såsom havebrug, husdyrhold, biavl, landbrug og opstart af små virksomheder. Der er også skaffet vand og husly til hhv. 158 og 65 sårbare familier. Der er planer om at udvide indsatsen med etablering af vandsystemer og ordentlige toiletforhold. 

 

EKSEMPLER:

  • Mød Anwar, der har mistet et ben og har otte børn at forsørge. Med kontanthjælp kan han nu betale for, at hans syge hustru kan komme på hospitalet.
  • Kom til Warduj, hvor 206 familier, der mistede alt under mudderskred, har modtaget tæpper, sæbe og køkkenudstyr. Det samme har 412 fordrevne familier i provinserne Takhar og Badakhshan.
  • Mød Qurban, som er glad og stolt over en vandpost fra Mission Øst. Før døde børn af diarré og dysenteri. I dag er de raske med overskud til at læse lektier.
  • Mød også Zaidulkhair, der har fået undervisning og udstyr til biavl af Mission Øst. Bierne giver familien en indtægt, hvor alle andre indtægtskilder tørrer ud.

 

FAKTA:

Siden Talebans magtovertagelse 15. august 2021 har Mission Øst kunnet hjælpe nødlidende i Afghanistan:

  • Kontanter til mad til 2.175 familier
  • Tæpper, sæbe og køkkenudstyr til ca. 1.300 familier
  • Adgang til rent drikkevand for 158 familier
  • Husly til 65 sårbare familier

 

Læs flere historier om Afghanistan

300
dkk