Mission Øst i Afghanistan

Afghanistan regnes for et af de vanskeligste steder at bekæmpe fattigdom. Mission Øst har arbejdet i landet siden 2001 og har i dag omkring 280 ansatte fordelt på tre hovedbaser og seks lokalkontorer.
 
Vi arbejder i de tre nordøstlige provinser Baghlan, Badakhshan og Takhar. Disse tre provinser består af ufremkommelige bjerge med sneklædte tinder og floder, der strømmer fra de tørre månelandskaber og ned i de brede dale. Befolkningen lever hovedsageligt af smålandbrug, får, kvæg og geder. Udbyttet er sparsomt, og de fattige bønder har sjældent nok til at dække familiens behov hele året. Alle tre provinser er præget af en høj grad af fattigdom, få og dårlige veje og meget ringe adgang til sundhedspleje og uddannelse.

Konflikten skærpes

Særligt Badakhshan er vanskelig at arbejde i, da sikkerhedssituationen er ret ustabil og svær at forudsige. Tyskland trak sine soldater tilbage fra Takhar og Badkhakshan i 2012. I Takhar var tilbagetrækningen relativt uproblematisk, men i Badhakshan, som er større og sværere at styre, er regeringens kontrol over området blevet svækket, mens bevæbnede grupper har fået mere magt. Baghlan er en relativt urolig provins, fordi forsyninger til de internationale tropper passerer igennem her. Disse konvoyer er typiske mål for oprørere.

Kun få er tilbage

Mission Østs gode ry har gjort det muligt at fortsætte arbejdet på trods af de ændrede forhold. Samtidig har Mission Øst ansat mange lokale medarbejdere ude i landsbyerne, så arbejdet kan fortsættes, også når det ikke er muligt at komme ind i et givent område på grund af kampe mellem regeringen og væbnede grupper.
 

Indsatsområder

Vand hygiejne og sundhed
Titusindvis af børn og voksne har fået rent drikkevand. Samtidig har befolkningen fået undervisning i hygiejne og sundhed. Adgang til rent drikkevand mindsker risikoen for diarré, dehydrering og andre vandbårne sygdomme, som især dræber små børn og øger den udbredte underernæring.
 
Selvhjælpsgrupper for kvinder
Oprettelse og drift af selvhjælpsgrupper er en aktivitet særligt målrettet kvinder. Kvinderne lærer at spare op, tage lån og opstarte små virksomheder.
 
Nye og bedre veje
Anlæggelsen af nye og bedre veje betyder at befolkningen i Takhar, Baghlan og Badakhshan kan komme til lægen, i skole eller bedre kan sælge deres landbrugsvarer på markedet og dermed forbedre indtægter og livsvilkår.
 
Katastrofeforebyggelse
Badakhshanprovinsen er ofte udsat for mudderskred og oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. Derfor uddanner Mission Øst den lokale befolkning i katastrofeberedskab, så de kan tackle pludseligt opståede naturkatastrofer og sikre deres hjem og marker. Mission Øst har også støttet opførelsen af beskyttelsesmurer, som skal afværge mudderskred og har støttet.
 
Fødevaresikkerhed
I områder med kronisk fødevareusikkerhed og fejlernæring uddanner Mission Øst de lokale i dyrkning af grøntsager og andre afgrøder, som giver en mere varieret og nærende kost. De lokale lærer også at opbevare og konservere fødevarer, så de kan holde i de lange barske vintermåneder, når de friske grøntsager er sluppet op, og vejen til markedet er ufremkommelig, så der ikke kan købes ind. Også kurser i biavl er en stor succes.

 

Donér