Helhedsløsninger og bæredygtigt udviklingsarbejde i Afghanistan

HISTORIE: I år er det 20 år siden Al-Queda fløj ind i Twin Towers i New York, og den amerikanske intervention i Afghanistan begyndte. Samme år begyndte Mission Østs projekter i Afghanistan, der fortsat sikrer befolkningen i lokalsamfund mad, uddannelse, arbejde og bæredygtig udvikling i et ekstremt ustabilt og usikkert land.

Mission Østs indsats i Afghanistan begyndte lige efter den amerikanske intervention i landet i 2001. Vores fokus på det tidspunkt var på den humanitære nødsituation, da sikkerheden for civile og de lokale samfund var truet.

Mission Øst tog ud til de mest afsidesliggende samfund i de nordøstlige provinser i Afghanistan med ekstremt fattige mennesker. Sammen med lokalsamfundene gik vi gang med at finde en ny bæredygtig strategi for befolkningen til at klare sig på trods af konflikten.

Siden da har Mission Øst arbejdet tæt sammen med disse samfund for at sikre rent drikkevand, tilstrækkelig sanitet og hygiejne, bedre ernæring og for at forberede lokalsamfundene på at håndtere tilbagevendende naturkatastrofer og konflikter.

Opbygning af en bedre fremtid

Med mere end 20 års hjælpearbejde i Afghanistan har Mission Øst erfaret vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og tænke i langsigtede løsninger allerede fra begyndelsen af et projekt. Derfor er vores nødhjælpsprogrammer altid sat ind i et bredere perspektiv med langsigtede processer, der involverer og styrker både lokale og nationale myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi har gennem de seneste 20 år indsamlet viden og brugt vores mange erfaringer fra tidligere projekter til at optimere arbejdet i de udsatte regioner. De viser, at vores projekter bliver mest effektive, når vi skaber bæredygtige løsninger sammen med lokale samfund og borgere, der selv er hovedaktørerne i at opbygge en bedre fremtid.

Hjælp til selvhjælp

Mission Østs mangeårige erfaring med lokalsamfund i Afghanistan kommer bl.a. fra tilknyttede eksperter, der leverer gennemgribende analyser af situationer og sammenhænge i Afghanistan.

Vi søger altid innovative løsninger på de kriser, der løbende opstår i landet. Vi er derfor en anerkendt aktør i de nordøstlige provinser med en omfattende erfaring inden for fødevaresikkerhed, adgang til vand og levebrød. Vi har gennem årene hjulpet 33 lokalsamfund og mere end 2.000 familier, og sammen med dem opbygget en modstandsdygtig strategi, hvor de selv arbejder for varige forbedring af deres livssituation.

Massive klimaforandringer

I et så krigshærget land som Afghanistan, er det yderst usikkert at arbejde med udviklingsprojekter og varige bæredygtige forandringer. Udover krigen er landet også stærkt påvirket af ekstreme klimaforandringer og de afledte humanitære kriser. Tørke, oversvømmelser og jordskælv påvirker de nordøstlige provinser i Afghanistan, hvilket har resulteret i et drastisk fald i muligheden for at skaffe mad, arbejde og indkomst for borgerne i lokalsamfundene.

For at imødegå de mange udfordringer, den afghanske lokalbefolkning står over for, kombinerer Mission Øst fødevaresikkerhed og levebrød med en bæredygtig miljø- og klimaindsats, der skaber nye indkomster for lokalsamfundene. Vi etablerer bl.a. drivhuse, køkkenhaver, biavl, solverandaer, genplantning af skov og opsamling af regnvand.

De forskellige aktiviteter bidrager til at bevare biodiversiteten og forbedre jordkvaliteten, hvilket forbedrer muligheden for lokalbefolkningen i selv at producere varierede og ernæringsrigtige fødevarer og skabe sig indkomst.

Akut mangel på mad som følge af Corona

Situationen i Afghanistan er fortsat yderst usikker og uforudsigelig. Landet står i dag over for en krise, hvor folks ret til tryghed, sikkerhed og trivsel dagligt trues – ikke kun på grund af den fortsatte konflikt, men også på grund af de økonomiske konsekvenser Covid-19-pandemien har medført, som også har forårsaget en sultpandemi.

Afghanistan er et af de hårdest ramte lande, hvor en tredjedel af befolkningen står over for akut mangel på mad og generel stor fødevareusikkerhed. Næsten 4 millioner mennesker har behov for nødhjælp, hvilket er et af de højeste tal i verden.

Mission Øst fortsætter i Afghanistan

Samtidig har de internationale styrker valgt at trække sig ud af landet, hvilket betyder, at fremtiden er yderst usikker. Mission Øst har valgt at blive i landet, og fortsætter med at støtte de mest sårbare og fjerntliggende samfund i det nordøstlige Afghanistan, ved at styrke de lokale strukturer, oplyse om nye bæredygtige landbrugsmetoder og jobmuligheder, der både styrker befolkningen og giver langsigtede bæredygtige alternativer i en kontekst af klimakrise og konflikt.

FAKTA

Mission Østs resultater fra Afghanistan i 2020:

  • 11.680 mennesker har fået bedre og mere næringsholdig ernæring
  • 24.000 mennesker har fået adgang til rent vand
  • 9.702 mennesker har fået uddannelse, der forbedrer deres indkomst og levebrød
  • 22.000 træer er plantet i provinserne Takhar & Badahkshan

Akut fødevarebehov:

  • 4 mio. afghanere har behov for nødhjælp
  • 1/3 af den afghanske befolkning står over for akut mangel på mad som konsekvens af Covid-19-pandemien

Billede: Kvinder lærer at dyrke varieret i deres køkkenhaver.

Donér