Fødevarehjælp til afghanske familier i krise

Corona kaster afghanske familier ud i fattigdom. Mission Øst udvider Corona-bekæmpelsen med fødevarehjælp.

Corona-krisen skyldes en farlig COVID-19-virus. Men effekterne rækker videre: Corona indebærer også hjemmeisolation, og med isolation følger irritation. Læg dertil, at du mister dit arbejde og dermed den indtægt, der skal forsørge din familie. Og tilføj yderligere, at du ikke kan købe mad nok til at forsørge din familie. Pludselig når irritationen et eksplosionspunkt. Ikke blot verbalt, men også helt fysisk. Det er situationen i Afghanistan lige nu.

”Spændingerne øges i familierne. Afghanistans uafhængige menneskerettighedskommission melder om øget kønsbaseret vold i kølvandet på Corona-krisen,” fortæller Zarrena Vasques, der er Mission Østs landechef i Afghanistan.

”Familiemedlemmer, der går op og ned ad hinanden i længere tid, har en tendens til at gå hinanden på nerverne. Især mændene er frustrerede over at sidde fast derhjemme uden arbejde og mulighed for at brødføde deres familier.”

Corona-pandemiens afledte effekter

Mission Øst har til dato uddelt hygiejneudstyr til i alt 61.500 personer i det nordøstlige Afghanistan og følger snart op med kontanthjælp til fordrevne familier i byerne Taloqan og Faizabad i Badakhshan-provinsen.

Og det er der akut brug for. Afghanistan er dybt afhængig af samhandel med andre lande. Grænselukninger har derfor store konsekvenser.

”De fleste afghanere er afhængige af at kunne handle med nabolande, og når handelsforbindelserne kappes over, mister mange mænd deres indkomst,” forklarer Zarrena Vasquez og fortsætter: ”Grænselukningerne bevirker også, at fødevarepriserne stiger, så mødrene ikke kan købe god og næringsrig mad til deres børn.”

Hun tilføjer, at kvinderne på grund af COVID-19 har sværere end ellers ved at komme til læge og modtage sundhedsydelser.

Beskyttelse går begge veje

Corona-krisen er svær at håndtere, men Mission Østs medarbejdere har også lært noget af krisen, fortæller Zarrena Vasquez:

”Hvis der er noget, vores personale har lært af krisen, så er det, at vi skal tage os af vores eget helbred for at kunne tage os af andres. Når vi bærer beskyttelsesudstyr, er det ikke kun for at beskytte os selv, men lige så meget for at beskytte andres helbred,” fortæller hun og fortsætter:

”Vores medarbejdere i marken indrapporterer med det samme de mindste symptomer på Corona-smitte. Hvis en kollega viser symptomer, sørger de for at bringe vedkommende i behandling med det samme.

Mission Øst holder sig strengt til Corona-reglerne for at sætte en stopper for smitte og sygdom.”

Pandemien øger socialt pres

Men det er en udfordring at skaffe udstyr nok, når antallet af Corona-relaterede dødsfald er oppe på 20 om dagen:

”De afghanske sygehuse er overbelagte, og behovet for beskyttelsesudstyr kan næppe dækkes, selv med en humanitær indsats,” fortæller Zarrena Vasquez.

Selv om befolkningen opretholder den islamiske regel om ”zakat”, det vil sige almisser, lider alle samfundslag under krisen:

”Den muslimske almisseregel om at hjælpe de fattige testes virkelig i disse dage, da selv rige må bukke under, når deres virksomheder går konkurs og må lukke.”

”Vi skal huske, at Afghanistan er en skrøbelig stat med lav økonomisk vækst, aftagende international opbakning og langt fra afsluttede fredsforhandlinger,” slutter Zarrena Vasquez.

Corona-indsatsen i Afghanistan:

Lige nu uddeles hygiejneartikler og informationsmaterialer til 7.871 familier – 57.458 personer – i Takhar-provinsen. I Badakhshan-provinsen har yderligere 2.620 familier – 19.126 personer – modtaget hjælp. Det betyder, at flere end 10.490 familier i Afghanistan har modtaget Corona-hjælp fra Mission Øst.

Kontanthjælpen ”Cash For Food” er også i fuld gang. Tilskuddene sendes med mobiloverførsel til 1.300 fordrevne familier i byerne Taloqan and Faizabad.

Donér