Danida bekræfter: Mission Øst leverer udviklingshjælp til glæde for modtagerne

Danida har foretaget en feltundersøgelse af Mission Østs hjælpearbejde i Afghanistan. Konklusionen er klar: Hjælpen når frem, og resultaterne bliver værdsat af lokalbefolkningen.

Mission Øst har kapacitet til at skaffe resultater under sit engagement med Det Danske Udenrigsministerium.

Det konkluderer Danida efter grundig undersøgelse af Mission Østs struktur og praksis i sommeren 2019. Undersøgelsen som kun fik kort omtale på Mission Østs hjemmeside viser sig ved grundig gennemlæsning at bekræfte Mission Østs motto: Hjælpen når frem.

Undersøgelsen indbefatter blandt andet et feltbesøg til Mission Østs arbejdsområder i det nordøstlige Afghanistan. Konsulenten fra Danida så Mission Østs indsats for at give lokalbefolkningen vand, sanitet og hygiejne, levebrød, sikker fødevareforsyning og katastrofehjælp og konkluderede, at det ”alt sammen er bevis for, at der er opnået konkrete resultater.” (s. vi)

Under feltbesøget modtog konsulenten klar respons fra landsbyers indbyggere i de to provinser Badakhshan og Takhar. ”Modtagerne bekræftede de output og resultater, der er angivet i rapporterne. De kommenterede endda positivt om projekternes virkning og effektivitet, lyder konsulentrapporten. (s. 16)

God til overgang mellem nødhjælp og udvikling

Undersøgelsen gik ud på at tjekke om Mission Øst lever op til den strategiske partnerskabsaftale som blev indgået med Udenrigsministeriet i 2017. Aftalen sikrer 19 millioner kroner årligt til nødhjælp og udvikling i Irak og Afghanistan. Og det kunne konsulentrapporten bekræfte: ”Alt i alt er det undersøgelsesteamets opfattelse, at Mission Øst har den nødvendige kapacitet til at levere resultater under sit strategiske partnerskab med Udenrigsministeriet.” (s.32)

Rapporten bemærker især, at ”Mission Øst er i en god position til at fremme sammenhæng mellem nødhjælp og udvikling (såkaldt nexus) ved at knytte katastrofeberedskab til levebrød, fødevaresikkerhed og organisering af lokale organisationer.” (s. 32)

Rent vand giver færre sygdomme

Mission Østs hjælpearbejde i Afghanistan har siden 2001 især gået ud på at skaffe rent drikkevand og ordentlige toiletforhold samt at undervise i hygiejne og mulighed for især kvinder at forsørge sig selv og deres familier.

Her konkluderer Danida-rapporten: ”Alle besøgte drikkevandssystemer er i god stand, og lokalsamfundet udfører vedligeholdelsesarbejdet… Alle besøgte lokalsamfund rapporterede om et betydeligt fald i vandbårne sygdomme efter brugen af sikkert drikkevand og den hygiejneuddannelse, de fik. (s. 16-17)

Rapporten nævner især kvindernes deltagelse:

”Mission Øst fremmer kvinders deltagelse i programaktiviteter… For eksempel med hensyn til levebrød og fødevaresikkerhed er der kvinder, der driver drivhuse og dyrker køkkenhaver. Derudover får kvinder adgang til kredit, så de kan starte deres egen lille virksomhed og generere en indkomst (gennem selvhjælpsgrupper)…”

Rapporten fortsætter: ”Kvinderne var stærkt motiverede af deres bemyndigelse og økonomiske bidrag til familie og samfundsøkonomi. De var stolte over at vise, at kvinder kan tjene penge og blive respekteret. (s. 17)

Det er også her, der er mulighed for forbedringer. Rapporten anbefaler, at ”styrke indsatsen med at træne kvindegrupperne, så de kan komme ind på markeder og sælge deres produkter til ordentlige priser”.

Økonomistyring overholder retningslinjer

Centralt i Mission Østs hjælpearbejde står naturligvis økonomien. Her konstaterede rapporten fra Danida, at ” Mission Øst overholder Udenrigsministeriets retningslinjer for struktur og praksis hvad angår økonomistyring, herunder intern kontrol, adskillelse af arbejdsopgaver, internt samarbejde med programmedarbejdere og fuldt funktionsdygtige systemer til understøttelse af økonomistyring med sikkerhed for gennemsigtighed og ansvarlighed. (s. viii)

Rapporten uddyber: ”Mission Øst er meget opmærksom med fortsat fokus på omkostningseffektivitet på alle operationer og implementeringer for at sikre værdi for pengene og effektiv brug af økonomiske ressourcer for at opnå resultater. (s. 29)

Også her er der anbefalinger: Mission Øst opfordres til at øge egenkapitalen og fremme innovation på alle niveauer. Og i øvrigt at fremme samarbejdet med lokale partnere, systematisere evalueringen og engagere flere kvinder i både medarbejderstab og bestyrelse.

Donér