’Rent drikkevand gør vores børn sundere’

Før drak befolkningen i det nordøstlige Afghanistan mudret vand fra flodsengen og blev syge. Men et vandprojekt fra Mission har fordoblet sundheden i Badakhshan-provinsen.

”Nu har vi adgang til rent drikkevand og bliver ikke så tit syge. Vores børn er sundere og vi bruger ikke så meget på medicin og hospitalsregninger!”

Det fortæller Shirin Khan fra Badakhshan-provinsen i det nordøstlige Afghanistan.

Den 48-årige landmand glæder sig over, at Mission Øst har repareret vandledninger og sikret forbindelse til vandkilder, efter at oversvømmelser løsrev store klippeblokke og smadrede vandrørene.  

Oversvømmelse efterfulgt af tørke

Guldaras 44 familier stod pludseligt uden rent drikkevand, da mudder og klippestykker fyldte floden og forhindrede vandet i at nå frem til landsbyen. Situationen blev yderligere forværret af den efterfølgende tørke, der reducerede kildens udstrømning betydeligt.

”Uden vand fra kilden måtte vi ty til det beskidte vand fra den mudrede flodseng,” forklarer Khan og tilføjer: ”Mission Øst har reddet os ud af kniben, og nu har jeg og mine naboer nem adgang til rent drikkevand tæt på, hvor vi bor.”

Halvdelen af landsbyens indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Familiernes levevilkår er forbedret betydeligt ved vandtilførslen, og hvor en tredjedel af børnene før var syge af diarré, er tallet nu helt nede på kun otte procent.

Sundheden næsten fordoblet

Projektet betyder også, at befolkningen får ordentlige toiletforhold, og at børnene lærer gode hygiejnevaner i skolen. Opfordringen til at vaske hænder og holde rent i hjemmene har bevirket en generel forbedring af sundhedstilstanden på 92 procent i de områder af Badakhshan, hvor Mission Øst har arbejdet i 2019.

Her opfylder 98 procent nu mindstekravene for vand og sanitet i Core Humanitarian Standard, som Mission Øst har tilsluttet sig: Hver familie skal have adgang til 15 liter rent drikkevand dagligt, vandposten må ikke være længere væk end 500 meter fra bopælen, og folk bør ikke vente i kø ved vandposten mere end 30 minutter.

Inkluderer marginaliserede grupper

Befolkningen har også lært, hvordan de renholder vandreservoir, vedligeholder rørføring og sikrer, at vandposterne virker. Ansvaret for vedligeholdelsen er overdraget til lokalkomitéer med 10 personer i hver, hvor mellem to og fire er marginaliserede kvinder eller personer med handicap.

Projektet er fuldført i 2019 med støtte fra Asta & Jul. P. Justesens Fond.