Af Svend Løbner 16. sep 2022 | Mission Øst

Penge til nødhjælp gør stor gavn for mennesker i nød

Mission Østs årsrapport for 2021 dokumenterer: 76 millioner kroner blev vekslet til konkret nødhjælp til gavn for tusindvis af nødlidende mennesker i verdens kriselande.

Penge er tal, der overføres digitalt fra en bank til en anden. Hvad nytter det?

Jo, vi ved, hvor meget pengeoverførsler betyder for budgettet, når energipriserne stiger.

Tænk så på, hvad selv små beløb betyder for familier i Afghanistan, Syrien og Irak, der mangler mad, fordi deres marker ligger brak efter krig eller mangel på udsæd.

Eller hvad det betyder for børn med handicap i Tadsjikistan og Armenien, at man kan ansætte professionelt personale til at genoptræne dem, så de kan deltage i almindelige skoleklasser.

Eksemplerne står i kø. Gaver og donationer fra både private enkeltpersoner, foreninger, kirker og fonde samt offentlige donorer som DANIDA, EU og FN bliver omsat til sund mad, rent drikkevand, levebrød og livskvalitet for tusindvis af mennesker gennem Mission Østs hjælpearbejde.

Imponerende resultater

141.568 har modtaget nødhjælp. 51.854 har fået adgang til vand og gode toiletforhold. 38.368 personer har nu mulighed for at afbøde naturkatastrofer. 19.265 har fået hjælp til et levebrød, der kan forsørge deres familier. Og sådan kan vi blive ved.

Mission Østs årsrapport for 2021 er imponerende læsning.

Ikke mindst fordi kun 5,2 pct. af den samlede omsætning på 76 millioner kroner er brugt på administration. Og kun 2,1 pct. på kommunikation.   

Irak er stadig Mission Østs største modtagerland (31 pct.), efterfulgt af Afghanistan (21,1 pct.) og Syrien og Libanon (19,9 pct.). Den danske stat står for ca. halvdelen af indtægterne (47,8 pct.) efterfulgt af private donorer (36,4 pct.), den tyske stat (14,3 pct.), FN og øvrige donorer (1,5 pct.).

Et år med kriser i verden

2021 blev et år med store kriser i verden. Coronapandemien hærgede og skubbede millioner af fattige og marginaliserede ud i yderligere fattigdom og armod. Mission Øst ydede nødhjælp sammen med oplysning, masker, håndsprit og oplysning om Coronabeskyttelse.

I Afghanistan overtog Taleban regeringsmagten, det internationale samfund smækkede kassen i, og over 22 millioner mennesker havnede i akut fødevarekrise. Mission Østs lokale medarbejdere forblev i landet og arbejder på højtryk med uddeling af kontanthjælp, undervisning i selvforsørgelse og oprettelse af vandsystemer.

I 2021 gik Mission Øst også ind i Nigerias nordøstlige konfliktramte stater med nødhjælp til tusindvis af fordrevne. 22 millioner er drevet på flugt af terrorbevægelsen Boko Haram. Over 1 million børn er fejlernærede i de nordøstlige stater alene.

Og så er lande som Armenien, Irak, Libanon, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien, Tadsjikistan og senest Ukraine ikke nævnt.

Penge vekslet til nødhjælp

Hvad kan man gøre? Vi kan ikke alle rejse ud med nødhjælpspakker, men vi kan støtte dem, der gør. Vi har ikke alle den ekspertise, der skal til i de forskellige hjælpeindsatser, men vi kan sende dem, der har.

Det gør Mission Øst. Over 200 dedikerede medarbejdere og 20 partnerorganisationer knokler året rundt for at hjælpe mennesker i nød og give dem mulighed for et værdigt liv.

Det er hvad de 76 millioner kroner i 2021 er omsat til. Og det er en ”vekselkurs”, der vil noget. Kroner og øre, de små tal i Netbanken eller på mobiltelefonen, bliver vekslet om til konkret nødhjælp, genopbygning og samfundsudvikling til gavn for nødlidende mennesker, så også de kan øjne en fremtid.

Læs Årsrapporten for 2021 her.