Dialoggrupper med sigte på politisering af hverdagsdiskrimination 
21. apr 2020 | Mission Øst

Operation Dagsværk: Rettigheder er ikke noget du har, det er noget, du tar’

Mission Øst deltager igen i år i opløbet til Operation Dagsværks årlige landsdækkende kampagne efter, at vi i 2019 var blandt de tre finalister.  

Lige nu er vi blandt de seks projektstillere, der er gået videre til anden runde. Fra d.1. april til d.15. maj kan elever på folkeskoler og gymnasier landet over stemme om hvilke tre projekter, der skal gå videre til den sidste runde med endelig afstemning ultimo november 2020.  

Rettigheder er ikke noget du har, det er noget, du tar’ 

Vi stiller i år med et projekt, der hjælper unge blandt Nepals kasteløse med at kræve de rettigheder, de i følge den nationale og regionale lovgivning har, men som ikke håndhæves af myndighederne.  

Formålet med projektet er at klæde de unge på til selv at kræve deres rettigheder via lobbyarbejde, fortalervirksomhed og offentlige kampagner. Og ikke mindst ruste dem til at sige fra i de helt intime relationer mellem mænd og kvinder, mellem personer med autoritet og personer uden osv. Ofte er det i de helt almindelige hverdagsrelationer, at undertrykkelse og ubalancerede magtforhold reproduceres.  

Dialoggrupper med sigte på politisering af hverdagsdiskrimination 

I centrum for projektet står et større antal dialoggrupper, der fungerer som safe spaces, der tillader de unge at tale frit om deres problemer og de oplevelser med diskrimination, der præger deres dagligdag. I de meget traditionsstyrede lokalsamfund i de landlige distrikter kan det være svært eller ligefrem tabubelagt for de unge overhovedet at tale om seksuelle krænkelser, tvangsarbejde, kønsroller osv. Projektet hjælper de unge med at sætte ord på deres uretsbevidsthed, tage ordet og føre det videre ud i samfundet med henblik på inddragelse og ansvarliggørelse af myndighederne.  

Skolerne og forældrene inddrages 

Det konkrete endemål er at bane vejen for, at flere af Nepals marginaliserede unge får en fod inden for i uddannelsessystemet. Derfor inddrages de lokale skoler på projektstedet. Tilsvarende inddrages forældrene i separate familiegrupper, da mange af de problemer, der forhindrer de unges skolegang, har rod i familien og de traditioner, der strukturerer hverdagen her.