Af Karen Sophie Krag 8. maj 2023 |

Arens vanskelige møde med sproget

Aren på 6 år kæmpede med en tale- og sprogforstyrrelse og var ikke klar til skolestart. Men med hjælp fra Mission Øst fik han den støtte, han havde behov for.

Aren bor med sin familie i en afsides by i Tavush provinsen, hvor 37,5 pct. af befolkningen lever i fattigdom. Aren skulle snart starte skolelivet, men han var ikke klar til det rent sprogligt.

Sproglige milepæle

Arens mor havde længe været bekymret for Arens sprogudvikling. Hun havde bemærket, at han begyndte at tale senere end hans ældre søskende. Han talte i korte sætninger og havde udtalevanskeligheder.

Aren var genert og blev ofte ked af det eller irriteret, når andre ikke forstod ham. ”Det kommer nok,” havde flere sagt. Men Aren havde stadig udfordringer et halvt år før skolestart.

- Den sproglige udvikling er meget forskellig fra barn til barn. Hvis barnet dog ikke når de sproglige milepæle til forventet tid, er det vigtigt at undersøge årsagen og give barnet ekstra støtte for, at det kan komme videre i udviklingen, fortæller Ruzanna Arzumanyan, der leder Bridge of Hopes rehabiliteringscenter i Dilijan, Tavush.

Hvis børn og unge ikke får en fair chance, kan det få livslange konsekvenser. Ikke bare for børnene men for hele samfundet.

Retten til udredning og behandling

I samarbejde med Bridge of Hope arbejder Mission Øst for at skabe bedre vilkår for børn og unge med særlige behov. Det gør vi blandt andet gennem fire rehabiliteringscentre i Tavush provinsen.

Her kan børn og unge med særlige behov gå til genoptræning, indgå i et socialt fællesskab og udvikle sig personligt og fagligt. På centrene lærer børnene og deres forældre også om deres rettigheder, så de kan få adgang til de offentlige serviceydelser, som de har ret til.

Aren kom til udredning hos Bridge of Hopes talepædagog, der kunne konstatere, at Aren har en tale- og sprogforstyrrelse.

- Det er vigtigt at få identificeret særlige behov tidligt og få iværksat et behandlingsforløb. Det kan minimere eller endda fjerne tale- og sprogforstyrrelsen, så barnet ikke oplever andre vanskeligheder som problemer med at stave og læse eller føler sig socialt isoleret, siger Ruzanna.

Umiddelbart efter udredningen i starten af 2022 startede Aren i taleterapi hos Bridge of Hope.

Klar til skolestart

Arens sprog- og taleforstyrrelse blev behandlet af en talepædagog i tæt samarbejde med Arens forældre. Forløbet bestod af to ugentlige behandlinger med fokus på taleudvikling og bearbejdning af sproglyde. Aren havde ukorrekt udtale af otte sproglyde.

Takket være Bridge of Hopes talepædagog og Arens eget hårde arbejde, har Aren forbedret sine sproglige færdigheder markant og har i dag kun vanskeligheder med tre sproglyde.

- Aren har gjort store fremskridt. Hans tale er blevet mere sammenhængende, og han har forbedret sin udtale. Arens helt store bedrift er, at han begyndte i skole i september 2022 og er meget velintegreret i undervisningen, slutter Ruzanna.

I dag modtager Aren taleterapi en gang om ugen for at vedligeholde og videreudvikle sine sprogfærdigheder. Mission Østs støtte til armenske børn og unge med særlige behov er realiseret med generøs støtte fra Erik Thunes Legat.

330
dkk

Donér