Drøm for Tadsjikistan: Et rehabiliteringscenter i hver kommune

Mission Øst i Tadsjikistan genoptager fortalervirksomheden for børn med handicap. Opretter forældreforeninger, som kan tale børnenes sag over for myndighederne.

Kapacitetsopbygning. Ordet siger umiddelbart ikke så meget, men virkeligheden bag ordet betyder en verden til forskel for fattige familier i nogle af verdens afsidesliggende egne.  

Det kan Dilorom Ashurova skriver under på. Som Mission Østs programchef i den tidligere sovjetrepublik Tadsjikistan er hun nu i fuld gang med et projekt, der skal opbygge kapaciteten hos forældre til børn med handicap, så de kan organisere sig og kræve deres børns ret til støtte og skolegang over for myndighederne.

Hundredvis af børn med handicap bliver hjulpet

Det tadsjikiske samfund er ved at vende tilbage til det normale efter COVID-19-pandemien. Der er omkring 5.600 Corona-smittede, men myndighederne har så meget styr på håndteringen, at butikker må åbne, børn komme i skole og mindre forsamlinger mødes. Desuden er der ikke mange smittede i de landområder, hvor Mission Øst arbejder.

- Vi kan nu begynde at genoptage arbejdet med at inkludere børn med handicap i skole og samfund, fortæller Dilorom Ashurova.

Mission Øst driver fortaler- og genoptræningsprogrammer for personer med handicap sammen med tadsjikiske organisationer. Hundreder af børn med handicap er garanteret fysio- og ergoterapi på lokale centre, hvor Mission Øst har leveret udstyr og oplært personalet.

Giver børn med handicap og deres forældre en stemme

- Lige nu støtter vi forældre til børn med handicap i at tale deres sag på nationalt niveau. Vi opbygger deres kapacitet fra bunden af, så de bliver de rustet til at kæmpe for børnenes rettigheder. Vi vil give dem en stemme, som bliver hørt af offentlige myndigheder.

Hvordan gør I det helt konkret?

”Vi hjælper forældre til børn med handicap med at danne forældrestøttegrupper og lokale foreninger for familier med børn, som har et handicap. Gruppeledere og nøglepersoner kommer på vores kursus, hvor en advokat underviser om de samfundsydelser, som børn med handicap har ret til.”

”Vi inviterer forældreforeninger, som allerede kører, til at komme og fortælle om deres erfaringer. Det vil blandt andet være en forening, som Mission Øst tidligere har startet og som nu lobbyer sammen med andre foreninger for børns rettigheder.”

Lærer forældrene at organisere sig

På grund af Coronarestriktioner kan Dilorom og hendes undervisere kun kunne mødes med 10-15 kursister ad gangen. Resten undervises online to timer ad gangen. Kursisterne opfordres derefter til at besøge de forældreforeninger som allerede fungerer og lære af deres erfaringer. 

Derefter hjælper Mission Øst med at oprette forældreforeninger med bestyrelse, formand, næstformand, kasserer osv. Foreningsvedtægter er godkendt af de tadsjikiske myndigheder, og hver forældreforening bliver registreret hos Justitsministeriet.

”Nu kan foreningerne begynde deres arbejde. Imens træner vi dem i ledelse, facilitering, kommunikation, ansøgningsprocedurer osv. Og for at de kan få indflydelse på nationalt niveau, knytter vi dem til lignende foreninger og netværk,” fortæller Dilorom Ashurova.

Drøm: Et rehabiliteringscenter i hver kommune

”Vores drøm er at der i hvert område, hvor vi arbejder, vil være en stærk forældreforening, som kan løfte deres stemme på vegne af deres børn med handicap. Vi taler om meget fattige familier. Det kan være, de har brug for en kørestol, eller måske kan de ikke komme i skole på grund af forskellige forhindringer, eller måske har forældrene ingen anelse om, at der findes rehabiliteringscentre. Og mange ved ikke, at de faktisk har ret til understøttelse, når de har et barn med handicap.”

Der er meget at tage fat på, men som forældrene kun kan gøre noget ved, når de er klar over deres rettigheder. Når de kender dem, kan de gå til myndighederne og oplyse, hvilke støttekategorier deres børn er i, og kræve deres ret. De ved nu, hvor de skal henvende sig for at få hjælpemidler, og de kan lægge pres på politikerne, så de sørger for at skolerne bliver handicapvenlige.

Forældreforeningerne kan også kaste sig ud i særlige projekter, fortæller Dilorom Ashurova:

”Lige nu har vi rehabiliteringscentre i regionerne, men hvorfor skulle ikke hver kommune have sit eget rehabiliteringscenter? Nu kan de skrive ansøgninger til donorer, implementere, følge op, lave regnskab og afrapportere. Det er det, kapacitetsopbygningen handler om,” slutter hun.

Aktiviteterne i denne artikel er en del af det CISU-understøttede program ”Udvikling af civilsamfund til inkluderende og modstandsdygtige samfund”. CISU står for Civilsamfund i Udvikling.

Donér