Pressemeddelelse: Det internationale samfund skal beskytte religiøse mindretal i Syrien | Mission East

Pressemeddelelse: Det internationale samfund skal beskytte religiøse mindretal i Syrien 

Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner har netop besøgt en række kristne syriske flygtninge i Libanon, som er blevet tvunget på flugt fra deres historiske hjembyer i Syrien. De kristne syrere beretter om målrettet religiøs forfølgelse og etnisk udrensning, som udføres af radikale oprørsgrupper.

 

”Situationen for de etniske og kristne mindretal i Syrien er ekstra kritisk, fordi de lider under krigen som alle andre syrere, men samtidig udsættes for forfølgelse og etnisk udrensning på grund af deres etnicitet og religion. Ikke mindst det kristne armenske mindretal er udsat for overgreb, men også andre religiøse grupper som drusere og alawitter er forfulgte” siger Mission Østs generalsekretær læge Kim Hartzner.

 

Hartzner er netop hjemvendt fra et besøg i Libanon, hvor han koncentrerede sig om 8.000 kristne armenske flygtninge, der er blevet fordrevet fra deres hjembyer i Syrien. Blandt disse flygtninge er beboerne fra den historiske armenske by Kessab, som i marts måned blev bestormet af radikale oprørsgrupper.

 

Etnisk udrensning af kristne armeniere

I Syrien udgør de kristne armeniere en etnisk og religiøs minoritet, som igennem mange år har levet fredsommeligt i deres byer og landsbyer i Syrien. Ifølge Kim Hartzner er der imidlertid udbredt frygt blandt de kristne armeniere for, at de er på vej til at blive etnisk udrenset fra hele den mellemøstlige region, hvor de ellers har haft deres historiske hjemsted i mange hundrede år.

 

”De sidste halvtreds år er antallet af kristne armeniere i Mellemøsten faldet fra omkring en million indbyggere til 250.000. Set i lyset af den seneste tids forfølgelser i Syrien og andre lande i området, så føler de kristne armeniere sig som jaget vildt. De frygter, at de uigenkaldeligt vil blive uddrevet og forstødt fra deres hjemegne, og at de aldrig mere kan vende tilbage til deres hjem,” forklarer Kim Hartzner.

Appel til det internationale samfund

Kim Hartzner understreger, at Mission Øst yder støtte til alle flygtninge fra Syrien uanset deres etniske og religiøse tilhørsforhold. Imidlertid er der et særligt behov for at støtte de kristne, samt andre religiøse og etniske mindretal, der udsættes for forfølgelse i Syrien.

 

Flere danske NGOer og kirkelige organisationer har allerede forsøgt at gøre danske politikere opmærksomme på den målrettede forfølgelse af kristne i Syrien og andre steder i Mellemøsten. Folketingets Udenrigsudvalg afholdt således den 27. februar i år et samråd, hvor forfølgelsen af religiøse minoriteter blev debatteret. Imidlertid mener Kim Hartzner, at Danmark godt kunne markere sig yderligere.

 

”Mission Øst vil gerne rette en appel til de danske politikere om at yde en øget international indsats for at hjælpe ofrene for etniske og religiøse forfølgelser. Krisen i Syrien er verdens største humanitære katastrofe, og måden den håndteres på, ikke mindst i forhold til etniske og religiøse mindretal, kan blive afgørende for udviklingen af de internationale relationer i mange år fremover. Derfor er det helt nødvendigt, at det international samfund markerer sig i dette spørgsmål,” siger Kim Hartzner.

Libanon på randen af kollaps

Det anslås, at halvdelen af Syriens 21,5 mio. indbyggere er flygtet til andre lande eller er internt fordrevne. Der var 1,8 mio. kristne i Syrien inden krigen, men mere end halvdelen menes at være flygtet. I alt 1,3 mio. syrere er flygtet til nabolandet Libanon, som er på størrelse med Fyn og Sjælland. Mere end 30 syriske flygtningelejre er blevet etableret, og den humanitær krise har øget graden af fattigdom og usikkerhed.

 

”De massive flygtningestrømme fra Syrien har bragt Libanon på randen af en økonomisk og social kollaps. Landet har kun fire millioner indbyggere, og der er slet ikke ressourcer til at yde sundhed, uddannelse og anden humanitær hjælp til så mange flygtninge. Derfor er det afgørende at sikre hjælpen til disse nødstedte mennesker,” siger Kim Hartzner.