Fødevareusikkerhed i Nordkorea | Mission East

Fødevareusikkerhed i NordkoreaNordkorea kort Mission Øst

Fødevareusikkerhed i Nordkorea

Siden 2011 har Mission Øst gennemført en række fødevareuddelinger til op mod 50.000 børn via børnehaver, vuggestuer, børnehjem og børnehospitaler i provinserne Nordlige Pyongan, Kangwon og Sydlige Hwanghae. Nødhjælpen sikrer en mere balanceret kost for små børn, som er i et kritisk udviklingsstadie. Utilstrækkelig ernæring i denne alder kan betyde for lav vækst eller psykologiske problemer resten af livet. Nylige statslige ernæringsundersøgelser viser, at 28 procent af alle børn i Nordkorea under fem år er kronisk underernærede og dermed for lave af vækst.

I 2012-2015 reagerede Mission Øst også på de ødelæggelser, som var forårsaget af oversvømmelser og tyfoner, der var kraftigere, end de fleste nordkoreanere havde set i deres livstid. Mission Øst genopbyggede huse for dem, der blev gjort hjemløse, og bidrog til genopbygningen af de ødelagte vandsystemer.

Mission Øst er desuden i gang med at undersøge mulighederne for at begynde længerevarende projekter, som adresserer de grundproblemer, der forårsager fødevareusikkerheden i Nordkorea. Og vi håber ligeledes at kunne bruge vores ekspertise inden for rent vand og forbedret sanitet og hygiejne i en nordkoreansk sammenhæng.

Nordkoreas landbrugsproduktion er sårbar og kan ikke skaffe mad nok til befolkningen. Forklaringerne er mange. De mange bjerge begrænser størrelsen af dyrket land og jævnlige oversvømmelser, tørker og insektangreb ødelægger høsten. Derudover bliver der brugt for få typer afgrøder, ineffektive landbrugsmetoder, manglende mekanisering og brændstof, og adgangen til eksterne ressourcer inden for landbrug og økonomi er begrænset. Disse faktorer betyder, at regeringen er afhængig af at importere fødevarer for at dække resten af behovet.

Omkring 18 millioner mennesker (70 procent af landets befolkning) afhænger af det Offentlige System for Fødevaredistribution, og det anslås, at de lever i en tilstand af forskellige grader af kronisk fødevareusikkerhed. Det vurderes, at 28 procent af alle børn under fem år er kronisk underernærede eller har for lav vækst.

Maden mangler variation, og de fleste nordkoreanere får ikke tilstrækkeligt med proteiner og vitaminer fra den mad, der er tilgængelig. I provinser med den højeste fødevareusikkerhed vurderes mængden af kronisk underernærede at være helt oppe på 40 procent, og at 6 procent af børnene lider af alvorlig akut underernæring.

Forventet forringelse af fødevareforsyninger i 2015-2016

Vækstsæsonen 2015 i Nordkorea blev afbrudt af en længere tørkeperiode i foråret, efterfulgt af en sommer med for lidt regn og mængder af kunstvanding, der var lavere end forventet. Tørken var især alvorlig i de fire provinser, som er afgørende for landbrugsproduktionen. Det førte til en tilbagegang i afgrødeproduktion på 20% i forhold til 2014. FAO anslår, at den samlede madproduktion i 2015 er 9% mindre end i 2014. Produktionen af uafskallet ris, landets vigtigste fødevarekilde, er faldet med 26%, og produktionen af majs er også faldet.

Derimod er produktionen af flere tørkeresistente afgrøder som sojabønner og andre kornsorter steget og har delvist kunnet kompensere for den manglende ris og majs. I betragtning af de ringe forsyninger forventes fødevaresikkerheden i 2015/16 at blive forværret i forhold til de seneste par år, idet de fleste husstande allerede var vurderet til at have dårlig eller grænsende til dårlig fødevareforsyning. (Se mere i FAO Update DPRK Food Supply and Demand in 2015-16 fra april 2016)

 

Tilbage til Nordkorea forside