Bestyrelse og ledelse

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på Mission Østs generalforsamling for en periode af to år ad gangen. Mission Østs generalsekretær udpeges af bestyrelsen. Den samlede ledelse består af medarbejdere i ledende stillinger, der dækker relevante ansvarsområder i organisationen.

Bestyrelsen

Carsten Wredstrøm

Formand Carsten Wredstrøm

Konsulent i kvalitetskontrol og projektledelse. Formand for Mission Østs bestyrelse siden 2010.

Ib Alstrup

Næstformand Ib Alstrup

Lægemiddelinspektør i Lægemiddelstyrelsen. Næstformand for Mission Østs bestyrelse siden 2015.

David Hermansen

David Hermansen

Advokatfuldmægtig med speciale i erhvervsret. Medlem af Mission Østs bestyrelse siden 2016.

Ib Nørholm

Ib Nørholm

Privat investor. Medlem af Mission Østs bestyrelse siden 2015. Tidligere bestyrelsesmedlem 2003-2004.

Helge Sørensen

Helge Sørensen

Forsker i sygdomsbekæmpelse på DTU. Medlem af Mission Østs bestyrelse siden 2018.

Ledelsen

Kim Hartzner

Kim Hartzner

Generalsekretær. Ansvarlig for Mission Østs strategiske retning og generelle ledelse, herunder ekstern profilering og forbindelse til nøgledonorer. Læge og medgrundlægger af Mission Øst, tidligere nødhjælpschef og landeleder i Armenien.

Vibeke Hauge Førrisdahl

Vibeke Hauge Førrisdahl

Direktør, København. Ansvar for fundraising, kommunikation, administration og kontakt til den danske stat. Cand.mag. i psykologi og internationale udviklingsstudier. Tidligere Liaison & Event Officer og programansvarlig for Tadsjikistan.

Peter Drummond Smith

Peter Drummond Smith

Programdirektør, Bruxelles. Ansvarlig for Mission Østs programmer i nødhjælp og udvikling. Ingeniør med baggrund i international handel og forvaltning af hjælpeprojekter. Tiltrådte Mission Øst i 1997. Tidligere landeleder i Armenien og økonomidirektør.

Nazik Avagyan

Nazik Avagyan

Økonomidirektør, Bruxelles. Arbejdede i fire år på Mission Østs landekontor i Armenien, inden hun i 2011 kom til hovedkvarteret i Bruxelles. Tidligere bogholder for en amerikansk udviklings- og nødhjæpsorganisation i Armenien.

Richard Peppiette

Richard Peppiette

Supportchef, Bruxelles. Siden 2000 ansvarlig for Mission Østs IT-systemer. Tidligere erfaring som elektronikingeniør med arbejde for nødhjælpsorganisationer i felten.

Joël De Vos

Joël De Vos

HR-direktør, Bruxelles. Uddannet i personaleledelse. Har arbejdet for Mission Øst siden 2013, tidligere som HR leder. Har 10 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv.

Jana Göpel

Jana Göpel

Leder af kontoret i Berlin. Ansvarlig for kontakt til offentlige og private donorer i Tyskland. Kandidat i internationale udviklingsstudier. Tidligere fundraising-koordinator hos Oxfam.