| Mission East

Hvis du ønsker at modtage Mission Østs blad, bedes du indtaste din adresseDecember 2006

Hent bladet

Det er en udbredt holdning i Armenien, at handicappede er en skamplet på samfundet og familien. Alt for ofte gemmer forældrene børnene væk derhjemme i stedet for at sende dem i skole, hvor de kan udvikle sig og være sammen med andre børn.September 2006

Hent bladet

Kvinder er traditionelt blevet holdt inden for hjemmets fire vægge i Afghanistan. Men en række kvinder har valgt at trodse normen og hjælper andre fattige kvinder. En af dem er Mission Østs medarbejder Faozia, som du kan læse om i dette blad. Hun hjælper kvinder med at udvikle køkkenhaver. Det har ikke været uproblematisk i et mandsdomineret samfund.August 2006

Hent bladet

På trods af daglige nyheder om bomber, kampe og terrorisme i Afghanistan byder hverdagen også på store fremskridt. Mission Øst har netop bygget seks skoler i Afghanistan. Og nu kommer pigerne i de pågældende landsbyer også i skoler. Det er et fremskridt i et land, hvor ingen piger kom i skole for blot fem år siden.Maj 2006

Hent bladet

Årtier under sovjetisk styre har efterladt millioner af mennesker i fattigdom. Endnu mere tragiske konsekvenser har de konflikter, der fulgte i flere eks-sovjetiske republikker haft. Friheden blev mange steder erstattet af borgerkrige, og det har efterladt millioner af civile i nød.Februar 2006

Hent bladet

I dette blad kigger vi tilbage på året, der er gået. I 2005 hjalp Mission Øst 250.000 mennesker i nogle af verdens fattigste lande som Nepal, Afghanistan, Tadsjikistan og Irak. En række begivenheder satte sit præg på 2005. Som en af de første nødhjælpsorganisationer var Mission Øst i stand til at reagere, da flodbølgen ramte i Sydøstasien.Årsrapport 2005

Hent årsreporten

2005 var præget af den forfærdelige tsunami i Sydøstasien og jordskælvet i Pakistan. Men langt fra mediernes søgelys, fortsatte de skjulte kriser. Vi arbejdede i 2005 fortsat for at nå de fattigste i lande som Armenien og Tadsjikistan. Men også Irak og Afghanistan dominerede vores arbejde. Endelig arbejdede vi sammen med lokale organisationer i Rumænien, Bulgarien og Nepal.December 2005

Hent bladet

I dette blad kan du læse om vores engagerede medarbejder Nazira Kurbonava, der leder arbejdet med at udrydde fattigdom i Tajikistan. Og om hvordan Mission Øst er gået fra at levere nødhjælp til nu at levere en langsigtet udviklingsbistand, der skal gøre tajikerne i stand til selv at klare fremtidens udfordringer.September 2005

Hent bladet

Dette nummer er et temanummer om vand. Sjældent tænker vi som danskere på, hvor livsvigtigt vand er for os. I en artikel fortæller to eksperter om, hvor stor en forskel det gør, når fattige mennesker ikke længere er henvist til at hente vand i det nærmeste vandløb, der i øvrigt ofte er forurenet.August 2005

Hent bladet

I dette nummer kan du læse en øjenvidnerapport fra en af vore medarbejdere om angrebet på kontoret i Baharak. Desuden er der en artikel om seks-årige Pradeep fra Nepal, der første lærte sit navn og sin alder at kende, da han kom på Eternity børnehjemmet.

Sider